อุปกรณ์จ่ายไฟ

อุปกรณ์จ่ายไฟ

รุ่น Zeus

:พาวเวอร์ซัพพลายงานอุตสาหกรรมและโอเวอร์คล๊อก
ZM1350