อุปกรณ์จ่ายไฟ

อุปกรณ์จ่ายไฟ

รุ่น Zeus

:มาตรฐานด้านความเสถียรและประหยัดพลังงาน
ZM1350