อุปกรณ์จ่ายไฟ

อุปกรณ์จ่ายไฟ

ซีรีย์ TFX

:PSU ขนาดที่เหมาะสมสำหรับ TFX
 
NEW
TX300