อุปกรณ์จ่ายไฟ

อุปกรณ์จ่ายไฟ

TFX

:PSU ขนาดที่เหมาะสมสำหรับ TFX
 
TX300