อุปกรณ์จ่ายไฟ

อุปกรณ์จ่ายไฟ

TFX / Flex ATX

:PSU ขนาดที่เหมาะสมสำหรับ TFX / Flex ATX
 
NEW
FX350-G
 
TX300