อุปกรณ์จ่ายไฟ

อุปกรณ์จ่ายไฟ

ซีรีย์ Gemini

:PSU ส่วนซ้ำ
 
GM500-G
GM600-G
 
GM400-S
ST42GF
ST50GF
 
ST30GF
ST55GF