อุปกรณ์จ่ายไฟ

อุปกรณ์จ่ายไฟ

SFX

:PSU ขนาดที่เหมาะสมสำหรับ SFX
SX800-LTI
SX700-LPT
SX500-LG

Standard SFX with modular cables:

ST45SF-G
SX600-G

Standard SFX with fixed cables:

SX550
ST30SF
ST45SF