อุปกรณ์จ่ายไฟ

อุปกรณ์จ่ายไฟ

อะแดปเตอร์ AC

:External power adapters
AD120-STX