ข้อมูลการรับประกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

 • ความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนประกอบหรือความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต มันจะได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน สำหรับความเสียหายหรือความบกพร่องตามที่ได้ระบุไว้ทาง SilverStone Technology จะเป็นผู้พิจารณาเองว่าจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่
  1. การใช้งานซึ่งเป็นไปตามที่ได้มีการระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ไม่มีการใช้งานผิดลักษณะ ใช้งานที่หนักหน่วงผิดวิสัย หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ*
  2. ความเสียหายอันมิได้เกิดจากภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, น้ำท่วม, ขี้เกลือจากทะเล, พายุ, แมลง, สัตว์และอื่น ๆ)
  3. ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ได้รับการรื้อถอด แก้ไข ปรับแต่ง หรือซ่อมแซมใด ๆ และตัวอุปกรณ์จะต้องไม่มีการถูกถอดชิ้นส่วนออกหรือได้รับการเปลี่ยน
  4. ญลักษณ์ของการรับประกันหรือสติ๊กเกอร์ จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่สูญหาย ฉีกขาดหรือฉีกออก หรือด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไป มันจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน
 • สินค้าภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology จะทำการรับผิดชอบซึ่งจำกัดสูงสุดตามมูลค่าปัจจุบันของตัวสินค้า (นับรวมถึงค่าเสื่อมราคาของผลิตภัณ์ แต่จะไม่รวมถึงค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) ทาง SilverStone Technology จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานจากตัวผลิตภัณฑ์
 • ภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องของตนเอง โดยทาง SilverStone Technology จะไม่มีการรับผิดชอบต่อการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์อื่น ๆ อาทิ ความเสียหายต่อการซื้อขาย การใช้งานและไม่รวมถึงการสูญหายของข้อมูล การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียซึ่งผลกำไร การสูญเสียโอกาสในการใช้งานผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยสืบเนื่องมาจากความบังเอิญที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า ทั้งความเสียหายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันอันเกิดจากการทำผิดเงื่อนไข ประมาท เลินเล่อ แม้นว่าทาง SilverStone Technology จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ต่อความเสียหายดังกล่าวก็ตาม
 • การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์จากทางตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกอย่างเป็นทางการของทาง SilverStone Technology เท่านั้น จะไม่รวมถึงการส่งผ่านไปยังผู้ที่ซื้อสินค้ามือสอง
 • ผู้ซื้อจะต้องมีการจัดเตรียมหลักฐานการซื้อให้ชัดเจน อาทิใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีการระบุวันเวลาที่ซื้อเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับประกัน
 • หากเกิดปัญหาภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าปลีก, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้จัดจำหน่าย(ผู้นำเข้า)ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทาง SilverStone หรือติดต่อ SilverStone ผ่าน http://www.silverstonetek.com.

ข้อควรทราบ: (i) คุณจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันวันเวลาในการซื้อตามที่ได้ระบุไว้บนใบเสร็จรับเงิน; (ii) คุณจะต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง(หรือค่าขนส่ง)ตัวผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าปลีกหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ SilverStone สำหรับค่าจัดส่ง(หรือค่าขนส่ง)ในการส่งผลิตภัณฑ์กลับไปยังคุณทางตัวแทนจำหน่าย SilverStone จะเป็นผู้แบกรับภาระดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นการบริการในการรับประกัน; (iii) ก่อนที่คุณจะทำการจัดส่งตัวผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องได้รับอนุมัติรหัสยืนยัน("RMA")ในการคืนสินค้าจาก SilverStone เสียก่อน, สำหรับรายละเอียดการปรับปรุงเกี่ยวกับการรับประกันจะมีการโพสแจ้งบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางของ SilverStone สำหรับข้อมูลล่าสุดกรุณาเยี่ยมชมได้จาก http://www.silverstonetek.com.


*ขีดจำกัดการรองรับการใช้งานของขั้วต่อจากพาวเวอร์ซัพพลาย

สำหรับขั้วเชื่อมต่อและสายไฟเลี้ยง PCIe 8 พินสามารถรองรับกระแสได้สูงสุด 12.5 แอมป์หรือหมายถึง 150 วัตต์ (+12V x 12.5A) ดังนั้นการรับประกันจากทาง SilverStone จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือความผิดปรกติซึ่งเกิดขึ้นกับกราฟิกการ์ดรวมถึงการ์ดขยายความยาวที่ใช้งานขั้วเชื่อมต่อ PCIe 8 พิน ซึ่งมันมีการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้นเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดคือ 225 วัตต์ (150 วัตต์ จาก PCIe 8 พิน + 75 วัตต์ จากสล๊อต PCIe บนเมนบอร์ด) อันรวมถึงกราฟิการ์ดหรือการ์ดขยายความยาวที่ใช้ขั้วต่อไฟเลี้ยง PCIe 8 พินจำนวน 2 ชุดซึ่งมีการใช้พลังงานทั้งสิ้น 375 วัตต์ (300 วัตต์ จากขั้ว PCIe 8 พิน 2 ชุด + 75 วัตต์ จากสล๊อต PCIe บนเมนบอร์ด) ซึ่งไม่ครอบคลุมเช่นกัน

ภายใต้การรับประกัน ขั้วเชื่อมต่อ Peripheral หรือ Molex 4 พินและ SATA มันสามารถรองรับกระแสได้สูงสุด 5 แอมป์หรือหมายถึง 60 วัตต์ (+12V x 5A) หรือ (+5V + 5A) กรุณาให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานมีการใช้พลังงานไม่เกินกว่าขีดจำกัดที่รองรับ ดังนั้นการรับประกันจากทาง SilverStone จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือความผิดปรกติจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใช้งานจากตัวสายเชื่อมต่อซึ่งมีการใช้พลังงานเกินกว่าขีดจำกัด

24pin motherboard connector’s maximum current rating for its dual +12V metal pins are 5A each, which totals 120W (+12V x 5A x 2). Please ensure +12V drawing devices connected to the motherboard are operating under these limits. SilverStone’s warranty will not cover damages or malfunction resulting from usages exceeding these connectors and their associated cables.


Example of damage from connector overuse

ข้อมูลเพิ่มเติมและการติดต่อ

สำหรับอเมริกาเหนือ (usasupport@silverstonetek.com)

SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด ด้วยสินค้าที่ได้รับการปรับแต่งแก้ไข โดยจะไม่ใช่สินค้าใหม่แต่มันได้รับการทดสอบการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับสินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนจะมีอายุการรับประกันตามที่เหลืออยู่หรือ 30 วัน ขึ้นกับว่าระยะเวลาใดจะเหลืออยู่มากน้อยกว่ากัน สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมด ควรจะทำการส่งคืนไปยังร้านค้าที่ได้ทำการจัดซื้อสำหรับสินค้าที่ซื้อในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน กรณีเกินกว่า 30 วัน ลูกค้าจะต้องดำเนินกระบวนการ RMA ผ่าน SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือ ขั้นแรกให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “USA RMA form for end-users” จากลิงก์ด้านล่างและให้ดำเนินการตามขั้นตอน http://silverstonetek.com/contactus.php


สำหรับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น (support@silverstonetek.com)

ผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมกับการรับประกันซึ่งเป็นไปตามกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย โดยคุณจะสามารถขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงินสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในจุดสำคัญ และยังรวมถึงค่าชดเชยอื่น ๆ ตามเหตุสมควรอันประเมินได้จากการสูญเสียหรือความเสียหาย นอกจากนี้คุณยังจะได้รับสิทธิในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ หากตัวสินค้าไม่อยู่ภายใต้คุณภาพซึ่งยอมรับได้และรวมทั้งความเสียหายอันมิได้เกิดขึ้นจากจุดสำคัญ โปรดอ้างอิงจาก "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน " ด้านบนสำหรับรายละเอียดในการรับประกัน
SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. +886-2-8228-1238 (จ่ายค่าโทรระหว่างประเทศตามมาตรฐานการให้บริการ)


สำหรับยุโรป (support.eu@silverstonetek.de)

สำหรับประเทศจีน (support@silverstonetek.com.cn)

สำหรับภูมิภาคอื่น ๆ (support@silverstonetek.com)


ระยะเวลาการรับประกัน

สำหรับอเมริกาเหนือ
ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี:
TD02-LITE, TD03-LITE, TD02-SLIM, TD03-SLIM
รับประกัน 3 ปี:
พัดลมในตระกูล FQ
ST50F-PB, ST60F-PB, ST70F-PB
ST60F-P, ST60F-PS, ST75F-P, ST85F-P, ST1000-P, ST1500
ST55F-G, ST65F-G, ST75F-GS, ST85F-GS, ST1000-G, ST1500-GS
ST75F-G Evolution, ST85F-G Evolution, ST1000-G Evolution, ST1200-G Evolution
ST40NF, ST50NF, NJ520
ST30GF, ST42GF, ST46GF, ST50GF, ST55GF, GM400-S, GM500-G, GM600-G
ST30SF, ST45SF, ST45SF-G, SX500-LG, SX550, SX600-G, SX700-LPT, SX800-LTI
ET550-B, ET650-B, ET550-G, ET650-G, ET750-G, TX300
รับประกัน 5 ปี:
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI
ZM1350
TD02, TD03, TD02-E, TD03-E
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอเมริกาเหนือ.(usasupport@silverstonetek.com

สำหรับประเทศออสเตรเลีย

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับพัดลมในตระกูล FQ/FW และพาวเวอร์ซัพพลาย จะมีระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี หรือ 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี:
TD02-LITE, TD03-LITE, TD02-SLIM, TD03-SLIM
รับประกัน 5 ปี :
ST55F-G, ST65F-G, ST75F-GS, ST85F-GS
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI
ZM1350
TD02, TD03, TD02-E, TD03-E
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าประเทศออสเตรเลีย (support@silverstonetek.com

สำหรับประเทศนิวซีแลนด์

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับพัดลมในตระกูล FQ/FW และพาวเวอร์ซัพพลาย จะมีระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี หรือ 5 ปี)

รับประกัน 5 ปี:
ST55F-G, ST65F-G, ST75F-GS, ST85F-GS
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI
ZM1350
TD02, TD03, TD02-E, TD03-E
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต: กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าประเทศนิวซีแลนด์ (support@silverstonetek.com

สำหรับยุโรป

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับพัดลมในตระกูล FQ/FW และพาวเวอร์ซัพพลาย จะมีระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี หรือ 5 ปี)

รับประกัน 5 ปี:
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI
ZM1350
TD02, TD03, TD02-E, TD03-E
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้ายุโรป (support.eu@silverstonetek.de)

สำหรับประเทศจีน (ไม่รวมเขตปกครองพิเศษ)

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี:
TD02-LITE, TD03-LITE, TD02-SLIM, TD03-SLIM
รับประกัน 3 ปี:
พัดลมในตระกูล FQ
ST50F-PB, ST60F-PB, ST70F-PB
ST60F-P, ST60F-PS, ST75F-P, ST85F-P, ST1000-P, ST1500
ST55F-G, ST65F-G, ST75F-GS, ST85F-GS, ST1000-G, ST1500-GS
ST75F-G Evolution, ST85F-G Evolution, ST1000-G Evolution, ST1200-G Evolution
ST40NF, ST50NF, NJ520
ST30GF, ST42GF, ST46GF, ST50GF, ST55GF, GM400-S, GM500-G, GM600-G
ST30SF, ST45SF, ST45SF-G, SX500-LG, SX550, SX600-G, SX700-LPT, SX800-LTI
ET550-B, ET650-B, ET550-G, ET650-G, ET750-G, TX300
รับประกัน 5 ปี:
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI
ZM1350
TD02, TD03, TD02-E, TD03-E
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าประเทศจีน (support@silverstonetek.com.cn)

สำหรับประเทศฟิลิปปินส์

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับพัดลมในตระกูล FQ/FW และพาวเวอร์ซัพพลาย จะมีระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี หรือ 5 ปี)

รับประกัน 5 ปี
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI
ST1200-G EVO, ST1000-G EVO,
ST85F-GS, ST75F-GS, ST1500-GS

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าประเทศฟิลิปปินส์ (support@silverstonetek.com


สำหรับไต้หวัน
ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี:
TD02-LITE, TD03-LITE, TD02-SLIM, TD03-SLIM
รับประกัน 3 ปี:
พาวเวอร์ซัพพลาย
รับประกัน 5 ปี:
TD02, TD03, TD02-E, TD03-E
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าประเทศจีน (support@silverstonetek.com


สำหรับภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งหมด

กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า (support@silverstonetek.com)