RMS02

■ 最大负重可达180磅(80公斤)

■ 支援3U及4U尺寸

■ 支持438mm宽度之服务器机箱

 

规格

型号 SST-RMS02
材质 SPCC镀锌冷轧钢板
最大负重 80kg
机架式机壳的滑轨孔位距离(最小~最大) 705~904± 3mm
机壳的滑轨孔位尺寸 9.5mm
净重 4.22kg
尺寸 660.4mm(W) x 56mm(H) x 8mm(D)
* 规格若有更新或变动,我们将不进行通知


 
  • 文件下载
  • 推荐产品
  • 产品评测
  • 问与答


描述 版本 大小 下载
RMS02 manual v1.0 555 KB
RMS02 installation guide v1.0 1,221 KB
RMS02 高分辨率照片 4,101 KB
RMS02 eDM (rms02_edm_cn.jpg)   382 KB

RM316 Rackmount Storage Server 更多...
RM420 Rackmount Storage Server 更多...

No such information.