GM400-S

■ 400+400W 24小时不间断输出

■ PS2 mini redundant 电源规格尺寸150mm(W) x 85mm(H) x 180mm(D)

■ 80 PLUS银牌认证的超高效率

■ 主动式PFC

■ 1+1冗余备援电源

■ 热插拔抽换电源设计

■ 方便抽换的便利把手设计

■ 领先业界的工业级稳定度

■ 支援PMBus 1.2

   
 

规格

型号
SST-GM400-S
最大DC供电
400W+400W
功率密度
每公升 349W
负载范围
输出
+3.3V +5V +12V +5VSB -12V
最大电流 (安培数)
24A 24A 32A 3.5A 0.8A
最小电流 (安培数)
1.0A 1.0A 1.0A 0.1A 0A
电压误差 (%)
±5% ±5% ±5% ±5% ±10%
电压稳定度 (%)
±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
电压噪声 (mVp-p)
50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
颜色
银 (zinc-plated surface)
总+3.3V & +5V 输出
160W
总+12V输出
400W+400W
输入电压
90V~264V
输入频率
47Hz ~ 63Hz
主动式功率校正
主动式PFC (全载时PF>0.9)
效率
单颗电源于20%~100%负载时,效率可达85%~89%
平均故障间隔
100,000小时
操作温度
0°C ~ 40°C
保护系统
过电流保护
过负载保护
过电压保护
短路保护
接头
1 x 24 / 20-Pin主板接头(500mm)
1 x 8-Pin EPS接头(500mm)
1 x 4-Pin ATX 12V接头(500mm)
2 x 6-Pin PCIE接头(500mm)
4 x SATA接头("500mm / 150mm" x 2)
8 x 4-Pin Peripheral接头("500mm / 150mm"x4)
2 x 4-Pin软盘驱动器接头("500mm / 150mm / 150mm"x2)
冷却系统
2x dual 40 mm DC 散热风扇
尺寸规格
噪音
51dBA
尺寸
150 mm (寬) x 85 mm (高) x 180 mm (深)
重量
3.2 kg
认证
80 PLUS 银
其它
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4


● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.


电源尺寸和接口接口图
 
  • 文件下载
  • 推荐产品
  • 产品评测
  • 问与答


描述 版本 大小 下载
GM400-S Manual v1.0 142 KB
GM400-S High resolution photos 11,358 KB
GM400-S eDM (gm400-s_gm500-g_gm600-g_edm_cn.jpg)   563 KB
Multilanguage installation manual V1.0 8485KB
保固信息     View


本产品无推荐之附属产品