RMS05-22

■ 免工具设计

■ 最大负重可达77.16磅 (35公斤)

■ 支持3U及4U尺寸

■ 支持440mm宽度之服务器机箱

 

规格

型号 SST-RMS05-22
材质 钢制
最大负重 35kg
机架式机壳的滑轨孔位距离(最小~最大) 595 ~936±3 mm
机壳的滑轨孔位尺寸 9.5mm or
净重 2.8kg
尺寸 611mm (宽) x 38mm (高) x 12.5mm (深)
 
  • 文件下载
  • 推荐产品
  • 产品评测
  • 问与答


描述 版本 大小 下载
RMS05-22 高分辨率照片 2,866 KB
RMS05-22 使用手册 V1.0 5,135 KB
RMS05-22 eDM (rms05-22-edm-cn.pdf)   154 KB

CS350 4U 5-bay 3.5"热插拔储存服务器机箱 更多...

No such information.