G11905470-RT

银欣 RM400 / RM41-506 / RM41-H08 专用脚垫

■ 使机箱直立可灵活摆设

■ 可支持RM400 / RM41-506 / RM41-H08

 

规格

型号 G11905470-RT
支援清单 RM400 / RM41-506 / RM41-H08
净重 158.7 g
尺寸 145 mm (宽) x 17.5 mm (高) x 80 mm (深)
 
  • 文件下载
  • 推荐产品
  • 产品评测
  • 问与答


描述 版本 大小 下载
G11905470-RT 高分辨率照片 1,961 KB
G11905470-RT 使用手册 V1.0 1,188 KB

RM400 4U 3-bay 5.25"机架式服务器机箱 更多...
RM41-506 4U 6-bay 5.25"机架式服务器机箱 更多...
RM41-H08 4U 5x3.5”热插拔及3x5.25"储存伺服器机壳 更多...

No such information.