G11905470-RT

銀欣 RM400 / RM41-506 / RM41-H08 專用腳墊

■ 使機殼直立可靈活擺設

■ 可支援RM400 / RM41-506 / RM41-H08

 

規格

型號 G11905470-RT
支援清單 RM400 / RM41-506 / RM41-H08
淨重 158.7 g
尺寸 145 mm (寬) x 17.5 mm (高) x 80 mm (深)
 
  • 下載
  • 推薦產品
  • 產品評論
  • 問與答


描述 版本 大小 下載
G11905470-RT 高解析度照片 1,961 KB
G11905470-RT 使用手冊 V1.0 1,188 KB

RM400 4U 3-bay 5.25"機架式伺服器機殼 更多...
RM41-506 4U 6-bay 5.25"機架式伺服器機殼 更多...
RM41-H08 4U 5x3.5”熱插拔及3x5.25"儲存伺服器機殼 更多...

No such information.