ฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็ก (≤ 23L)
New
SUGO 14
เคส Mini-ITX Cube พร้อมแผงด้านหน้าที่สามารถกำหนดค่าได้