แชสซีส์

แชสซีส์

รุ่นที่เก็บข้อมูลแบบเคส / เซิร์ฟเวอร์แบบยึดกับแร็ค

CS01
  
CS01-HS
  
CS280
CS350
CS380
DS380
RM201
RM208
RM208-MINI
RM212
RM224
RM316
NEW
RM400
RM420