แชสซีส์

แชสซีส์

ซีรีย์ Precision (PS):ตัวเครื่องแบบทาวเวอร์ที่มีความคุ้มค่าสูง

 Large ATX / SSI-CEB : 12" x 10.6" (305mm x 269mm)

PS06
  
PS11
  
PS13
  

 Standard ATX : 12" x 9.6" (305mm x 244mm)

PS10
PS14

 Micro-ATX : 9.6" x 9.6" (244mm x 244mm)

PS07
     
PS08
  
PS09
PS12
PS15