อุปกรณ์เสริม
TP04
ชุดทำความเย็น M.2 SSD อลูมินัม อัลลอย
TF01
สารนำความร้อนที่นำความร้อนได้สูง
TP03-ARGB
ชุดทำความเย็น M.2 SSD พร้อมระบบแสง ARGB