ซีรีย์ Argon 
AR12-TUF
อุปกรณ์ระบายความร้อน CPU ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของการระบายความร้อนแบบสัมผัส กับท่อความร้อนทองแดงโดยตรง (HDC)
AR12 RGB
อุปกรณ์ระบายความร้อน CPU ด้วยอากาศที่ใช้เทคโนโลยี HDC (Heat-pipe Direct Contact) ทองแดงขั้นสูง