ซีรีย์ Argon 
AR12 RGB
อุปกรณ์ระบายความร้อน CPU ด้วยอากาศที่ใช้เทคโนโลยี HDC (Heat-pipe Direct Contact) ทองแดงขั้นสูง