Permafrostシリーズ 
PF240W-ARGB
ARGB照明を備えたプレミアムオールインワン液体クーラー
PF360W-ARGB
ARGB照明を備えたプレミアムオールインワン液体クーラー