ซีรีย์ IceGem 
IceGem 280
เครื่องทำความเย็นของเหลว ARGB AIO ประสิทธิภาพสูง 280 มม. พร้อมพัดลม ARGB 2 x 140 มม.
IceGem 360
เครื่องทำความเย็นของเหลว ARGB AIO ประสิทธิภาพสูง 360 มม. พร้อมพัดลม ARGB 3 x 120 มม.
IceGem 240P
เครื่องทำความเย็นของเหลว ARGB AIO ประสิทธิภาพสูง 240 มม. พร้อมพัดลม ARGB 2 x 120 มม.