120 มม.
Air Blazer 120i Lite
ชุดพัดลม RGB ที่สวยงามชนิดปรับค่าได้ 3-in-1 พร้อมคอนโทรลเลอร์
Air Blazer 120R
Brilliant addressable RGB radiator and heatsink fan
New
Air Penetrator 120i
พัดลมระบายอากาศคอมพิวเตอร์ 120 มม. แบบเงียบ
Air Penetrator 120i PRO
พัดลมระบายอากาศ ควบคุม PWM 120 มม. ประสิทธิภาพสูง