แบริ่งบอลคู่
Air Penetrator 120i PRO
พัดลมระบายอากาศ ควบคุม PWM 120 มม. ประสิทธิภาพสูง
New
FTF 4010
พัดลมขนาดจิ๋วสมรรถนะสูงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย