แบริ่งบอลคู่
Air Penetrator 184i PRO
พัดลมประสิทธิภาพสูงแบบมีช่องระบายที่ควบคุมด้วย PWM ขนาด 180 มม.
Air Penetrator 184i ARGB
พัดลมคอมพิวเตอร์แอร์แชนเนลลิ่ง 180 มม. พร้อมเอฟเฟ็กต์แสง ARGB
FTF 4010
พัดลมขนาดจิ๋วสมรรถนะสูงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
Air Penetrator 120i PRO
พัดลมระบายอากาศ ควบคุม PWM 120 มม. ประสิทธิภาพสูง