แอร์แชนเนลลิ่ง
Air Penetrator 184i PRO
พัดลมประสิทธิภาพสูงแบบมีช่องระบายที่ควบคุมด้วย PWM ขนาด 180 มม.
Air Penetrator 184i ARGB
พัดลมคอมพิวเตอร์แอร์แชนเนลลิ่ง 180 มม. พร้อมเอฟเฟ็กต์แสง ARGB
Air Penetrator 140i
พัดลมคอมพิวเตอร์แบบบังคับทิศทางลมสมรรถนะสูง 140 มม.
Air Penetrator 120i
พัดลมระบายอากาศคอมพิวเตอร์ 120 มม. แบบเงียบ
Air Penetrator 120i PRO
พัดลมระบายอากาศ ควบคุม PWM 120 มม. ประสิทธิภาพสูง