ซีรีย์ Air Blazer
Air Blazer 120i Lite
ชุดพัดลม RGB ที่สวยงามชนิดปรับค่าได้ 3-in-1 พร้อมคอนโทรลเลอร์
Air Blazer 120R
Brilliant addressable RGB radiator and heatsink fan
Air Blazer 120RW
พัดลม RGB ที่สวยงามชนิดปรับค่าได้มีการปรับให้เหมาะสมสำหรับหม้อน้ำและครีบระบายความร้อน