ซีรีย์ FTF
FTF 4010
พัดลมขนาดจิ๋วสมรรถนะสูงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
FTF 5010
พัดลมขนาดจิ๋วสมรรถนะสูงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
FTF 6025
พัดลมขนาดจิ๋วสมรรถนะสูงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย