แพลทินัม
HELA 2050 Platinum
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 2050W ระดับ Cybenetics Platinum
SX1000 Platinum
1000W SFX-L แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum
SX750 Platinum
750W SFX แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum
FX600 Platinum
แหล่งจ่ายไฟ Flex-ATX Cybenetics Platinum 600 วัตต์