แพลทินัม
SX1000 Platinum
1000W SFX-L แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum
SX750 Platinum
750W SFX แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum