เงิน
New
GM800 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 800W ขนาดเล็ก Cybenetics Silver
New
GM600 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 600W ขนาดเล็ก Cybenetics Silver
GM500 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 500W ขนาดเล็ก 80 PLUS Silver