ส่วนซ้ำ
GM1000 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 1000W Cybenetics Gold
GM800 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 800W Cybenetics Gold
GM600 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 600W Cybenetics Gold
GM500-S
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 500W ขนาดเล็ก 80 PLUS Silver