อุปกรณ์จ่ายไฟ

อุปกรณ์จ่ายไฟ

ซีรีย์ Gemini

:PSU ส่วนซ้ำ
ST55GF
 
GM500-G
GM600-G
 
GM400-S
ST50GF