ซีรีย์ Gemini
 
New
GM400 1U Bronze
1U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 400W Cybenetics Bronze
GM600 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 600W Cybenetics Gold
GM800 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 800W Cybenetics Gold
GM1000 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 1000W Cybenetics Gold
 
GM500 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 500W ขนาดเล็ก 80 PLUS Silver
New
GM600 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 600W ขนาดเล็ก Cybenetics Silver
New
GM800 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 800W ขนาดเล็ก Cybenetics Silver