อุปกรณ์จ่ายไฟ

อุปกรณ์จ่ายไฟ

ซีรีย์ Essential

:พาวเวอร์ซัพพลายระดับเริ่มต้น
Essential Gold half-modular
 
ET550-HG
ET650-HG
ET750-HG
Essential Gold & Silver
ET550-G
ET650-G
ET750-G
ST50F-ESG
ST60F-ESG
ST70F-ESG
Essential Bronze
 
ET450-B
ET550-B
ET650-B
ET750-B
ST40F-ESB
ST50F-ESB
ST60F-ESB
ST70F-ESB
Essential Basic & 230V
 
ST40F-ES230
ST50F-ES230
ST60F-ES230
NEW
ST65F-ES230
ST70F-ES230
 
ST50F-ES
ST70F-ES