อุปกรณ์จ่ายไฟ

อุปกรณ์จ่ายไฟ

อะแดปเตอร์ AC

:อะแดปเตอร์จ่ายไฟเลี้ยงแบบภายนอก
AD60-C
AD120-STX
AD120-T