อุปกรณ์บันทึกความจำ

อุปกรณ์บันทึกความจำ

USB2.0
USB3.0
USB 3.1
IEEE 1394
IDE
SATA Ⅰ
SATA Ⅱ
SATA Ⅲ
eSATA
SAS
2.5〞HDD
3.5〞HDD
1 Bay
2 Bay
3 Bay
4 Bay
5 Bay
6 Bay
8 Bay
12 Bay
ออกแบบให้ไม่มีน็อต
RAID
ความปลอดภัย
RFID
Turbo Drive
Optical Drive DVD
Thunderbolt
Optical Drive Blu-ray
External ODD
Internal ODD
ช่องไดรฟ์ 3.5"
ช่องไดรฟ์ 5.25"
Gb Network
USB Print Server
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก M.2
 

ที่จัดเก็บข้อมูลของไดรฟ์:การจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ไดร์ฟหลายตัว

DS222
 
DS223
 
TS231U
 
TS231U-C
 
TS421S
 
TS431S
 
TS431U
 
TS432U
 
TS433-TB
 
TS821S