ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

 • ความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนประกอบหรือความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต มันจะได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน สำหรับความเสียหายหรือความบกพร่องตามที่ได้ระบุไว้ทาง SilverStone Technology จะเป็นผู้พิจารณาเองว่าจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่
  1. การใช้งานซึ่งเป็นไปตามที่ได้มีการระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ไม่มีการใช้งานผิดลักษณะ ใช้งานที่หนักหน่วงผิดวิสัย หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ*.
  2. ความเสียหายอันมิได้เกิดจากภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, น้ำท่วม, ขี้เกลือจากทะเล, พายุ, แมลง, สัตว์และอื่น ๆ)
  3. ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ได้รับการรื้อถอด แก้ไข ปรับแต่ง หรือซ่อมแซมใด ๆ และตัวอุปกรณ์จะต้องไม่มีการถูกถอดชิ้นส่วนออกหรือได้รับการเปลี่ยน
  4. ญลักษณ์ของการรับประกันหรือสติ๊กเกอร์ จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่สูญหาย ฉีกขาดหรือฉีกออก หรือด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไป มันจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน
 • สินค้าภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology จะทำการรับผิดชอบซึ่งจำกัดสูงสุดตามมูลค่าปัจจุบันของตัวสินค้า (นับรวมถึงค่าเสื่อมราคาของผลิตภัณ์ แต่จะไม่รวมถึงค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) ทาง SilverStone Technology จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานจากตัวผลิตภัณฑ์
 • ภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องของตนเอง โดยทาง SilverStone Technology จะไม่มีการรับผิดชอบต่อการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์อื่น ๆ อาทิ ความเสียหายต่อการซื้อขาย การใช้งานและไม่รวมถึงการสูญหายของข้อมูล การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียซึ่งผลกำไร การสูญเสียโอกาสในการใช้งานผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยสืบเนื่องมาจากความบังเอิญที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า ทั้งความเสียหายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันอันเกิดจากการทำผิดเงื่อนไข ประมาท เลินเล่อ แม้นว่าทาง SilverStone Technology จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ต่อความเสียหายดังกล่าวก็ตาม
 • การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์จากทางตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกอย่างเป็นทางการของทาง SilverStone Technology เท่านั้น จะไม่รวมถึงการส่งผ่านไปยังผู้ที่ซื้อสินค้ามือสอง
 • ผู้ซื้อจะต้องมีการจัดเตรียมหลักฐานการซื้อให้ชัดเจน อาทิใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีการระบุวันเวลาที่ซื้อเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับประกัน
 • หากเกิดปัญหาภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าปลีก, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้จัดจำหน่าย(ผู้นำเข้า)

ข้อควรทราบ: (i) คุณจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันวันเวลาในการซื้อตามที่ได้ระบุไว้บนใบเสร็จรับเงิน; (ii) คุณจะต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง(หรือค่าขนส่ง)ตัวผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าปลีกหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ SilverStone สำหรับค่าจัดส่ง(หรือค่าขนส่ง)ในการส่งผลิตภัณฑ์กลับไปยังคุณทางตัวแทนจำหน่าย SilverStone จะเป็นผู้แบกรับภาระดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นการบริการในการรับประกัน; สำหรับรายละเอียดการปรับปรุงเกี่ยวกับการรับประกันจะมีการโพสแจ้งบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางของ

สำหรับขั้วเชื่อมต่อและสายไฟเลี้ยง PCIe 8 พินสามารถรองรับกระแสได้สูงสุด 12.5 แอมป์หรือหมายถึง 150 วัตต์ (+12V x 12.5A) ดังนั้นการรับประกันจากทาง SilverStone จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือความผิดปรกติซึ่งเกิดขึ้นกับกราฟิกการ์ดรวมถึงการ์ดขยายความยาวที่ใช้งานขั้วเชื่อมต่อ PCIe 8 พิน ซึ่งมันมีการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้นเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดคือ 225 วัตต์ (150 วัตต์ จาก PCIe 8 พิน + 75 วัตต์ จากสล๊อต PCIe บนเมนบอร์ด) อันรวมถึงกราฟิการ์ดหรือการ์ดขยายความยาวที่ใช้ขั้วต่อไฟเลี้ยง PCIe 8 พินจำนวน 2 ชุดซึ่งมีการใช้พลังงานทั้งสิ้น 375 วัตต์ (300 วัตต์ จากขั้ว PCIe 8 พิน 2 ชุด + 75 วัตต์ จากสล๊อต PCIe บนเมนบอร์ด) ซึ่งไม่ครอบคลุมเช่นกัน

 

ภายใต้การรับประกัน ขั้วเชื่อมต่อ Peripheral หรือ Molex 4 พินและ SATA มันสามารถรองรับกระแสได้สูงสุด 5 แอมป์หรือหมายถึง 60 วัตต์ (+12V x 5A) หรือ (+5V + 5A) กรุณาให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานมีการใช้พลังงานไม่เกินกว่าขีดจำกัดที่รองรับ ดังนั้นการรับประกันจากทาง SilverStone จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือความผิดปรกติจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใช้งานจากตัวสายเชื่อมต่อซึ่งมีการใช้พลังงานเกินกว่าขีดจำกัด

กระแสไฟฟ้าสูงสุดของขั้วต่อเมนบอร์ด 24 พิน สำหรับพินโลหะ +12V คู่แต่ละอันมีค่า 5A ซึ่งรวมทั้งหมดเป็น 120W (+12V x 5A x 2) โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ตัวดึงพลังงาน +12V ที่เชื่อมต่อกับเมนบอร์ดสามารถทำงานภายใต้ขีดจำกัดเหล่านี้ได้ การรับประกันของ SilverStone ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรืออาการเสียที่เป็นผลจากการใช้เกินขีดจำกัดของขั้วต่อและสายเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่อเหล่านี้

Example of damage from connector overuse

เมื่อพินของคอนเนคเตอร์โอเวอร์โหลดเกินขีดจำกัดของพิกัดกระแสไฟที่กำหนดไว้เป็น ระยะเวลาหนึ่ง พินจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง/สีส้มที่เข้มขึ้นดังที่แสดงในรูปภาพ ตัวอย่างด้านล่าง การใช้งานต่อไปในสถานะแบบนี้อาจส่งผลให้พินและคอนเนคเตอร์หลอมละลาย นี่ถือเป็น “การใช้งานหนักเกินไป” และอาจส่งผลให้การรับประกัน PSU หรือสายเคเบิล ของคุณเป็นโมฆะ

 1. ข้อบกพร่องในการทำงาน หรือความเสียหายที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการผลิต
 2. ความเสียหายที่มีสาเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ไฟไหม้ แผ่นดินไหว เกลือ ลม แมลง สัตว์ ฯลฯ…
 3. การงัดแงะ หรือลบหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ออกไป
 4. ความเสียหาย หรือการทำงานผิดพลาดที่มีสาเหตุจากการเปิดผลิตภัณฑ์ การถอดแยกชิ้นส่วน การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ได้อธิบายไว้ในคู่มือ หรือกำหนดโดย SilverStone
 5. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานหนักเกินไป การใช้ที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในคู่มือ
 6. หลังจากที่ประเมินโดย SilverStone แล้วเห็นว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อบกพร่อง และการทำงานที่ผิดปกติมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์อื่น SilverStone จะประเมินค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ และไม่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ภายใต้การรับประกัน
 7. ความเสียหาย หรือการทำงานผิดพลาดที่มีสาเหตุจากการขนส่ง หรือการจัดส่ง
 8. การใส่หรือการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องของขั้วต่อ และอะแดปเตอร์ต่าง ๆ ที่เป็นผลให้เกิดความเสียหาย หรือการทำงานผิดพลาด
 9. การสึกกร่อนและเสื่อมสภาพตามปกติของภายนอกผลิตภัณฑ์ เช่น การเปลี่ยนสีของวัสดุที่เป็นทองแดงตามธรรมชาติ การเยื้องจากการติดตั้ง CPU รอยขูดขีดจากการประกอบชิ้นส่วน ฯลฯ ...
 10. SilverStone Technology ไม่สามารถรับประกันผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างไม่มีเงื่อนไข ว่าจะตอบสนองความต้องการทั้งหมดของผู้ใช้ได้ทั้งหมด โปรดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซื้ออย่างละเอียดถึงการตอบสนองตามวัตถุประสงค์ ข้อมูลจำเพาะ และความเข้ากันได้
 

ข้อมูลเพิ่มเติมและการติดต่อ

สำหรับอเมริกาเหนือ

SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด ด้วยสินค้าที่ได้รับการปรับแต่งแก้ไข โดยจะไม่ใช่สินค้าใหม่แต่มันได้รับการทดสอบการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับสินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนจะมีอายุการรับประกันตามที่เหลืออยู่หรือ 30 วัน ขึ้นกับว่าระยะเวลาใดจะเหลืออยู่มากน้อยกว่ากัน สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมด ควรจะทำการส่งคืนไปยังร้านค้าที่ได้ทำการจัดซื้อสำหรับสินค้าที่ซื้อในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน กรณีเกินกว่า 30 วัน ลูกค้าจะต้องดำเนินกระบวนการ RMA ผ่าน SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือ ขั้นแรกให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มUSA RMA form for end-usersจากลิงก์ด้านล่างและให้ดำเนินการตามขั้นตอน

 

สำหรับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมกับการรับประกันซึ่งเป็นไปตามกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย โดยคุณจะสามารถขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงินสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในจุดสำคัญ และยังรวมถึงค่าชดเชยอื่น ๆ ตามเหตุสมควรอันประเมินได้จากการสูญเสียหรือความเสียหาย นอกจากนี้คุณยังจะได้รับสิทธิในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ หากตัวสินค้าไม่อยู่ภายใต้คุณภาพซึ่งยอมรับได้และรวมทั้งความเสียหายอันมิได้เกิดขึ้นจากจุดสำคัญ โปรดอ้างอิงจาก "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน " ด้านบนสำหรับรายละเอียดในการรับประกัน SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. +886-2-8228-1238 (จ่ายค่าโทรระหว่างประเทศตามมาตรฐานการให้บริการ)

 

สำหรับภูมิภาคอื่น ๆ

 

ระยะเวลาการรับประกัน

สำหรับอเมริกาเหนือ

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี TD02-LITE, TD03-LITE, TD02-SLIM, TD03-SLIM, TD02-RGB, TD03-RGB, PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB, VIDA120-SLIM, VIDA240-SLIM
รับประกัน 3 ปี พัดลมในตระกูล FQ
ST50F-PB, ST55F-PB, ST60F-PB, ST65F-PB ST70F-PB, ST75F-PB,
ST60F-P, ST60F-PS, ST75F-P, ST85F-P, ST1000-P, ST1500,
ST55F-G, ST65F-G, ST55F-GS, ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS, ST1000-G, ST1500-GS,
ST75F-G Evolution, ST85F-G Evolution, ST1000-G Evolution, ST1200-G Evolution,
NJ450-SXL, NJ520,
ST30GF, ST42GF, ST50GF, ST55GF, GM400-S, GM500-S, GM500-G, GM600-G, GM600 2U Gold, GM800 2U Gold, GM1000 2U Gold,
ST30SF, ST45SF, ST45SF-G, SX300-B, SX450-B, SX500-G, SX500-LG, SX550, SX600-G,
ET450-B, ET550-B, ET650-B, ET750-B, ET550-G, ET650-G, ET750-G, ET500-MG, ET600-MG, ET700-MG, ET550-HG, ET650-HG, ET750-HG,
FX350-G, FX500-G, FX600 Platinum, TX300, TX500-G, TX700-G,
DA550 Gold, DA650 Gold, DA750 Gold, DA850 Gold, DA1650 Gold,
IceGem 240P, IceGem 280, IceGem 360, DA1000 Gold, DA1000R Gold
รับประกัน 5 ปี ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT, ST1000-PTS, ST1200-PTS,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI, SX700-PT, SX750-PT, SX1000 Platinum,
HELA 2050 Platinum, NJ600, NJ700, ZM1350
TD02, TD03, TD02-E, TD03-E, HELA 850R Platinum, HELA 1200R Platinum

เริ่มตั้งแต่ปี 2020/10/1 : SX800-LTI, SX700-LPT, SX700-G, SX650-G
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอเมริกาเหนือ..
 

สำหรับยุโรป

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับพัดลมในตระกูล FQ/FW และพาวเวอร์ซัพพลาย จะมีระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี หรือ 5 ปี)

For the products that purchased after 1st of May, 2020.
รับประกัน 3 ปี IceGem 240P, IceGem 280, IceGem 360,
GM500-S, GM600 2U Gold, GM800 2U Gold, GM1000 2U Gold, DA1000 Gold, DA1000R Gold
รับประกัน 5 ปี ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT, ST1000-PTS, ST1200-PTS,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI, SX700-PT, SX750-PT, SX1000 Platinum, NJ600, NJ700, ZM1350,
ET550-G, ET650-G, ET750-G, ST55F-GS, ST65F-GS, ST75F-GS-V3, ST85F-GS-V2,
ST1500-GS, ET500-MG, ET600-MG, ET700-MG, DA550 Gold, DA650 Gold, DA750 Gold, DA850 Gold, DA1650 Gold, HELA 2050 Platinum,
TD02, TD03, TD02-E, TD03-E, HELA 850R Platinum, HELA 1200R Platinum

เริ่มตั้งแต่ปี 2020/10/1 : SX800-LTI, SX700-LPT, SX700-G, SX650-G
For the products that purchased before 1st of May, 2020.
Check here
 

 

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้ายุโรป
 support.eu(at)silverstonetek.de
 

สำหรับประเทศออสเตรเลีย

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับพัดลมในตระกูล FQ/FW และพาวเวอร์ซัพพลาย จะมีระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี หรือ 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี TD02-LITE, TD03-LITE, TD02-SLIM, TD03-SLIM, TD02-RGB, TD03-RGB, PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB
รับประกัน 3 ปี IceGem 240P, IceGem 280, IceGem 360, DA1000R Gold
รับประกัน 5 ปี DA850 Gold, DA750 Gold, DA650 Gold, DA1650 Gold, HELA 2050 Platinum, NJ600, ST55F-G, ST65F-G, ST55F-GS, ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS,
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT, ST1000-PTS, ST1200-PTS,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI, SX700-PT, SX750-PT, SX1000 Platinum,
ZM1350,
TD02, TD03, TD02-E, TD03-E, HELA 850R Platinum, DA1000 Gold, HELA 1200R Platinum

เริ่มตั้งแต่ปี 2020/10/1 : SX800-LTI, SX700-LPT, SX700-G, SX650-G
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าประเทศออสเตรเลีย.
 

บราซิล

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ จะมีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 3 ปี

รับประกัน 2 ปี PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB
รับประกัน 3 ปี IceGem 240P, IceGem 280, IceGem 360, DA1000 Gold, DA1000R Gold
รับประกัน 5 ปี HELA 850R Platinum, HELA 1200R Platinum
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าบราซิล.
 

สำหรับประเทศจีน (ไม่รวมเขตปกครองพิเศษ)

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าประเทศจีน
 support(at)silverstonetek.com.cn

RMA information

 

ฮ่องกง

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี) สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ จะมีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB
รับประกัน 3 ปี IceGem 240P, IceGem 280, IceGem 360, DA1000 Gold, DA1000R Gold
รับประกัน 5 ปี DA850 Gold, DA750 Gold, DA650 Gold, HELA 2050 Platinum, NJ600, NJ700,ET750-G, HELA 2050 白金, NJ600, NJ700,
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI,
ST1000-G EVO, ST1200-G EVO, ST55F-GS, ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS, ST1500-GS, SX700-PT, SX750-PT, SX1000 Platinum,
HELA 850R Platinum, HELA 1200R Platinum

เริ่มตั้งแต่ปี 2020/10/1 : SX800-LTI, SX700-LPT, SX700-G, SX650-G
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าฮ่องกง
 

อินเดีย

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี) สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ จะมีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB
รับประกัน 3 ปี IceGem 240P, IceGem 280, IceGem 360, DA1000 Gold, DA1000R Gold
รับประกัน 5 ปี DA750 Gold, DA850 Gold, DA1650 Gold, HELA 2050 Platinum, NJ600, NJ700, ET700-MG,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI,
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT, ST1000-PTS, ST1200-PTS,
ST85F-GS, ST1500-GS, SX700-PT, SX750-PT, SX1000 Platinum, HELA 850R Platinum, HELA 1200R Platinum

เริ่มตั้งแต่ปี 2020/10/1 : SX800-LTI, SX700-LPT, SX700-G, SX650-G
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอินเดีย
 

อินโดนีเซีย

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี) สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ จะมีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB
รับประกัน 3 ปี IceGem 240P, IceGem 280, IceGem 360, DA1000 Gold, DA1000R Gold
รับประกัน 5 ปี ST1000-PT, ET650-HG, ET750-HG, ET550-G, HELA 2050 Platinum, NJ600, NJ700, SX700-PT, SX750-PT, SX1000 Platinum, HELA 850R Platinum, HELA 1200R Platinum

เริ่มตั้งแต่ปี 2020/10/1 : SX800-LTI, SX700-LPT, SX700-G, SX650-G
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอินเดีย
 

เกาหลี

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ จะมีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี)

รับประกัน 5 ปี DA650 Gold, HELA 2050 Platinum, ST1500-GS, ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST70F-ES230, ST60F-ES230, SX700-PT, SX750-PT, SX1000 Platinum,
IceGem 240P, IceGem 280, IceGem 360, PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB, HELA 850R Platinum, HELA 1200R Platinum

เริ่มตั้งแต่ปี 2020/10/1 : SX800-LTI, SX700-LPT, SX700-G, SX650-G
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเกาหลี
 

ประเทศมาเลเซีย

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี) สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ จะมีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB
รับประกัน 3 ปี IceGem 240P, IceGem 280, IceGem 360, DA1000 Gold, DA1000R Gold
รับประกัน 5 ปี DA850 Gold, DA750 Gold, DA650 Gold, ET750-G, ET650-G, HELA 2050 Platinum, NJ600, NJ700,
ST55F-G, ST65F-G, ST55F-GS, ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS, ST1500-GS, ST1000-G, ST1200-G,
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT, ST1000-PTS, ST1200-PTS,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI,
SX500-G, SX700-PT, SX750-PT, SX1000 Platinum, HELA 850R Platinum, HELA 1200R Platinum

เริ่มตั้งแต่ปี 2020/10/1 : SX800-LTI, SX700-LPT, SX700-G, SX650-G
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า อินโดนีเซีย
 

สำหรับประเทศนิวซีแลนด์

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับพัดลมในตระกูล FQ/FW และพาวเวอร์ซัพพลาย จะมีระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี หรือ 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี TD02-LITE, TD03-LITE, TD02-SLIM, TD03-SLIM, TD02-RGB, TD03-RGB, PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB
รับประกัน 3 ปี IceGem 240P, IceGem 280, IceGem 360, DA1000 Gold, DA1000R Gold
รับประกัน 5 ปี DA850 Gold, DA750 Gold, DA650 Gold, ET650-B, ET550-G, ET650-G, ET750-G, HELA 2050 Platinum, NJ600, NJ700, ST65F-G, ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS,
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT, ST1000-PTS, ST1200-PTS,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI,
SX700-PT, SX750-PT, SX1000 Platinum, ZM1350,
TD02, TD03, TD02-E, TD03-E, HELA 850R Platinum, HELA 1200R Platinum

เริ่มตั้งแต่ปี 2020/10/1 : SX800-LTI, SX700-LPT, SX700-G, SX650-G
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต: กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าประเทศนิวซีแลนด์
 

สำหรับประเทศฟิลิปปินส์

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี) สำหรับพัดลมในตระกูล FQ/FW และพาวเวอร์ซัพพลาย จะมีระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี หรือ 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB
รับประกัน 3 ปี IceGem 240P, IceGem 280, IceGem 360, DA1000 Gold, DA1000R Gold
รับประกัน 5 ปี DA850 Gold, DA750 Gold, DA650 Gold, HELA 2050 Platinum, NJ600, NJ700, ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI ,
ST1000-G EVO, ST1200-G EVO,
ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS, ST1500-GS, SX700-PT, SX750-PT, SX1000 Platinum, HELA 850R Platinum, HELA 1200R Platinum

เริ่มตั้งแต่ปี 2020/10/1 : SX800-LTI, SX700-LPT, SX700-G, SX650-G
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าประเทศฟิลิปปินส์
 

สิงคโปร์

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี) สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ จะมีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี)

รับประกัน 3 ปี IceGem 240P, IceGem 280, IceGem 360, PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB, DA1000 Gold, DA1000R Gold
รับประกัน 5 ปี DA850 Gold, DA750 Gold, DA650 Gold, ET550-G, ET650-G, ET750-G, ET550-HG, ET650-HG, ET750-HG,
HELA 2050 Platinum, NJ600, NJ700,
ST1500-GS, ST1000-G EVO, ST1200-G EVO, ST55F-G, ST65F-G, ST55F-GS, ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS,
SX800-LTI, SX700-PT, SX750-PT, SX1000 Platinum,VIVA 650 Gold, VIVA 750 Gold, HELA 850R Platinum, HELA 1200R Platinum

From 2020/10/1 : SX700-LPT, SX700-G, SX650-G
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสิงคโปร์
 

สำหรับไต้หวัน

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี TD02-LITE, TD03-LITE, TD02-SLIM, TD03-SLIM, TD02-RGB, TD03-RGB, PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB, VIDA120-SLIM, VIDA240-SLIM
รับประกัน 3 ปี Power Supplies , IceGem 240P, IceGem 280, IceGem 360, DA1000 Gold, DA1000R Gold
รับประกัน 5 ปี TD02, TD03, TD02-E, TD03-E
HELA 2050 Platinum, HELA 850R Platinum, HELA 1200R Platinum

From 2020/11/1 :
ET450-B , ET550-B, ET650-B, ET750-B, ET550-G, ET650-G, ET750-G, ET550-HG, ET650-HG, ET750-HG,
ST30SF-V2, ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST65F-GS, ST70F-ESB, ST75F-GS-V3, ST85F-GS-V2, ST45SF-V3
ST1000-PTS, ST1200-PTS, DA750-G, DA850-G
SX500-G, SX650-G, SX700-G, SX700-LPT, SX1000 Platinum, NJ700
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสำหรับไต้หวัน.
 

ประเทศไทย

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี) สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ จะมีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB
รับประกัน 3 ปี IceGem 240P, IceGem 280, IceGem 360, DA1000 Gold, DA1000R Gold
รับประกัน 5 ปี ET700-MG, DA850 Gold, DA750 Gold, DA650 Gold, ET750-B, NJ600, ET650-B, HELA 2050 Platinum,
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI,
ST1000-G EVO, ST1200-G EVO, ST65F-G, ST65F-GS, ST75F-GS,
ST85F-GS, ST1500-GS, SX700-G, SX700-PT, SX750-PT, SX1000 Platinum,
VIVA 550 Bronze, VIVA 650 Bronze, VIVA 750 Bronze, VIVA 650 Gold, VIVA 750 Gold, HELA 850R Platinum, HELA 1200R Platinum

From 2020/10/1 : SX800-LTI, SX700-LPT, SX650-G
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าประเทศไทย
 

เวียดนาม

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี) สำหรับพัดลมในตระกูล FQ/FW และพาวเวอร์ซัพพลาย จะมีระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี หรือ 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB
รับประกัน 3 ปี IceGem 240P, IceGem 280, IceGem 360, DA1000 Gold, DA1000R Gold
รับประกัน 5 ปี ET550-G, ET650-G, ET750-G, ET550-HG, ET650-HG, ET750-HG, HELA 2050 Platinum, ST75F-PB, SX700-PT, SX750-PT, SX1000 Platinum, VIVA 750 Bronze, HELA 850R Platinum, HELA 1200R Platinum

เริ่มตั้งแต่ปี 2020/10/1 : SX800-LTI, SX700-LPT, SX700-G, SX650-G
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

สำหรับภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งหมด

Please contact your local SilverStone authorized dealer or distributors for more information. Alternatively, please contact customer support.กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า