SA022
  • รองรับซ็อกเก็ตแบบ 26 ขาของ mini-SAS SFF-8088 ภายนอกสำหรับฝาปิดไดร์ฟ
  • รองรับขั้วต่ออุปกรณ์แบบ 36 ขาของ SFF-8087 สำหรับเทอร์มินอลแม่ข่าย
  • สามารถเข้ากันได้กับเมนบอร์ดและการ์ดแม่ข่ายของ SAS ที่สำคัญที่สุด
  • ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลพร้อมกันสูงถึง 48Gbit/s
  • แปลงพอร์ต SAS/SATA ภายในเป็นอินเตอร์เฟสภายนอก
  • ประกอบด้วยที่ยึดช่องเสียบแผงวงจรส่วนขยายขนาดมาตรฐาน
เวอร์ชัน
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
หมายเลขรุ่น
SST-SA022
อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อ
อะแด็ปเตอร์ Mini-SAS SFF-8087 x 2 ภายในเป็น Mini-SAS SFF-8088 x 2 ภายนอก
ขั้วต่อ
ภายใน : Mini-SAS SFF-8087 x 2 (สำหรับเทอร์มินอลแม่ข่ายเช่น แผงวงจรหลัก หรือการ์ดเสริม Mini-SAS)

ภายนอก : Mini-SAS SFF-8088 x 2 (ตัวเลือก)
ความเร็วการรับส่งข้อมูล
สูงถึง 48Gbit/s
แผ่นยึด
ช่องเสียบแผงวงจรส่วนขยายแบบมาตรฐาน
ดาวน์โหลดไฟล์
描述 เวอร์ชั่น ขนาดไฟล์ 下載
描述
เวอร์ชั่น
ขนาดไฟล์
383.30 KB
下載