CPS01
  • 加粗Mini-SAS 26pin對Mini-SAS 26pin屏蔽線材,確保穩定傳輸。
  • 堅固耐用工業級SFF-8088連接器,確保穩定連接。
  • 4通道高速傳輸設計。
  • 線材長度1公尺。
顏色
產品規格
型號
SST-CPS01
顏色
長度
1000mm
接頭
Mini-SAS SFF-8088 26 pin x 2
SAS通道
4
檔案下載
CPS01 高解析度照片
Size
1.54 MB
CPS01 Product Sheet (TW-CPS01.jpg)
Size
552.44 KB