CPS04-750
SFF-8643 to SFF-8643 Internal Mini SAS HD 纜線 – 750mm
  • 支援 SAS 3.0 (12Gbps/Lane) 業界標準
  • Mini-SAS SFF-8643 36-Pin對36-Pin屏蔽線材,確保穩定傳輸
  • 堅固耐用Mini-SAS SFF-8643 36-Pin 對 36-Pin SFF-8643接頭,確保穩定連接
  • 4通道高速傳輸設計
  • 線材長度750mm
版本
產品規格
型號
SST-CPS04-750
顏色
黑色 / 藍色
接頭
SFF-8643 36-Pin x 2
線長
750mm
SAS通道
4
檔案下載
描述 Ver Size 下載
描述
Ver
Size
4.50 MB
下載
描述
Ver
Size
324.31 KB
下載